Online Resources

Foreign Translations

Ett Apostoliskt Manifest

I denna sena tid är det nödvändigt att församlingen begynner att grundligt fundera över de ting som utgör Himlens rättesnöre, enligt vilket den måste låta sig korrigeras och förändras. Jag är övertygad om att det finns ett apostoliskt särmärke med vilket en sann församling kan urskiljas och efter vilket den formas till att vara ett med sin ursprungsbild, ett formande som tar särskild fart i denna avslutningarnas fas. Ingen människa kan skapa en definitiv och allt omfattande sammanfattning av ordet ’apostolisk’, av dess inre väsen, och ge en uttömmande bild av en församling vilken verkar i detta väsen. Men låt denna text ange riktning, låt den vara ord på vägen, ord som berör vår tanke och som förändrar vårt förhållningssätt och vårt beteende.

Abraham’s Ascent/إرتقاء إبراهيم

إرتقاء إبراهيم – ضرورة كُلّ مؤمن قَرأنَا في كتابِ أوزوالد تشامبر “منتهاى إلى مرتفعاته”، مقولته ليوم 26 أبريل: “كانت النقطة العظيمة فى إيمانِ إبراهيم بالله هى أنّه هُيّأَ ليَفعل أيّ شئُ لأجل الله. لقد كان هناك ليَطِيعَ الله، حتى إذا كان المقصود بذلك مخالفة ما إعتقده عن لله.” (إُعيدَ صياغتها). إنه لأمر غريبُ أنّ إعتقاداتُ

Algunos Pensamientos De Advertencia Sobre El Presente Avivamiento

Apreciaría su interés mientras intento presentar un tema que actualmente se encuentra dividiendo en campos defensivos y opuestos a una gran mayoría del pueblo de Dios. Uno es puesto en un lugar incomodo, y hasta peligroso, cuando se formulan advertencias básicas que aparentemente están opuestas a lo que a los ojos de muchos es santo […]

And They Crucified Him

我覺得我們,就是我們每一個人,每當拾起使徒行傳的時候,而讀起有關那與初代教會所同在的榮耀都理應倍感慚愧和卑微。相比之下,我們所知最成功的基督教,或是最靈恩、最受稱許、最受鼓掌的,也未免太死氣沉沉,相形見絀,而無法與之相比。
為甚麽那些沒有我們現在所享有的那一種優勢的粗獷莽漢、漁夫和草民,卻能夠將一個個的城市給翻轉過來,並且翻天覆地?為甚麽我們對這一代的人沒有相應的影響力?依我看,答案在於我們疏忽十字架了,因此而失去復活的能力,我們避而不談十字架一題,更不用説去體驗十字架,因為我們不再相信我們需要爲主受苦,也不再願意為主受苦。捨己的任何形式就是受苦,而我們倒是沒有被鼓勵如此做。

Apostolic Conversion

Апостольское Посвящение — больше чем просто спасение

Это третье из четырех выступлений в Церкви Калифорнии, Арт почувствовал после двух встреч, что нечто радикальное должно произойти в восприятии его сообщений, чтобы подготовить аудиторию к центральной и конечной теме его проповеди: “Вечное Предназначение Церкви”.

Apostolic Conversion: АПОСТОЛСКО ОБРЪЩАНЕ

АПОСТОЛСКО ОБРЪЩАНЕ Извинение или Реалност? отвъд спасението Това е дословен запис на послание, дадено през 1993 година пред едно американско събрание, имащо впечатляващ духовен ръст. С други думи, то имаше изглед на посветено тяло, което е сериозно с Господаря, и чието живо поклонение изглеждаше като свидетелство за изобилното му здраве. Независимо от това обаче, след […]

ARAB-01 Israel in the Last Days

والغرض من الله على اسرائيل في الحكم النهائي

ARAB-02 Egypt My People

إسرائيل ودور مصر

ARAB-03 The Two Wisdoms

والمزج اثنين. حكمة الله وحكمة بشرية.

ARAB-04 Complete Consecration

التكريس التام والكامل

ARAB-05 Art Katz Testimony

وتحوله الى الله.Katz Art

ARAB-06 The Holy of Holies

أقدس مكان الله

ARAB-07 Martyrdom

استشهاد

Det Profetiska Uppdraget

Vad lyfter du fram i dina tankar och i ditt hjärta när begreppet ”profet” kommer på tal? Vilka bilder och stämningar dyker upp i ditt sinne? Kom ihåg att de falska profeterna bar grova, luggslitna mantlar för att kunna bedra, att den enda anledningen till att de verkligen kunde lyckas med det var att det folk som de bedrog hade en förväntan, en förutbestämd bild av hur en profet skulle se ut och bete sig.

Dios Como un Factor en los Asuntos Seculares del Hombre?

¿Dios Como un Factor en los Asuntos Seculares del Hombre? No sé si alguien lo habrá notado ultimamente, pero Dios, por tanto tiempo restringido a un mero conocimiento religioso de Viernes a Sábado, amenaza con venir a ser un factor en los asuntos mas serios del hombre de donde El es usualmente excluído.  Yo hago […]

Esp: El Espíritu de Profecía (The Spirit of Prophecy) en .pdf

Un Análisis del Llamamiento Profético

Esp: El Espíritu de Verdad (The Spirit of Truth) en .pdf

El Espíritu de Verdad Que el Señor, quien es la Verdad, sople sobre estas páginas para inspirar el coraje de desear y buscar la verdad, de testificar de ella y obedecerla, de sufrir por ella como inevitablemente se debe hacer, de manera que al final pueda haber en un mundo engañador, una Iglesia que sea […]

Esp: Fundamentos Apostólicos (Apostolic Foundations) en .pdf

Fundamentos Apostólicos Tengo un especial respeto por la palabra apostólico. El perder su significado amenaza la pérdida de la fe en sí misma. No es una palabra que sea fácil de definir, y sin embargo hay algo acerca de ella y su significado que está en el corazón de la fe. Es una palabra vital, […]

Esp: La Verdadera Comunidad (True Fellowship) en .pdf

La Verdadera Comunidad Que estas páginas comuniquen al lector algo de aquella realidad, y particularmente la gloria de aquella realidad. Y que nosotros, con el apóstol Pablo, podamos ser capaces de decir dentro de lo más profundo de nuestro corazón, “A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por […]

Esp: Las Tentaciones de Cristo (The Temptations of Christ) en .pdf

¿De qué forma son estas tres tentaciones algo que cubre todo el panorama de lo que es la vida en Dios? ¿De qué manera nos muestra las respuestas de Jesús la forma en que pueden enfrentarse? ¿Habríamos de ocuparnos con este pasaje de la Escritura, o es meramente una narrativa histórica para nuestro mero interés? ¿Tiene alguna relevancia o aplicación para los creyentes de hoy en día? ¿Qué hay detrás del hecho de que Jesús haya comenzado su respuesta a cada tentación con las palabras, “escrito está, dicho está…”? Evidentemente, las Escrituras citadas respondieron a las tentaciones de forma tan eficaz que el diablo se apartó de Él, sabiendo que habría otra oportunidad en el futuro. Cada respuesta de Jesús fue enunciada sobre el Dios de las Escrituras, el Dios que había hablado. Cada ataque y tentación estaban diseñados para apartarle de ese centro. ¿A qué otro centro deseaba el diablo trasladar a Jesús?