Online Resources

« Previous Entries

Eternal Separation

Tuesday, January 31st, 2012

In the light of the character of God, Art sets forth the tragedy of an irremediable and eternal torment awaiting those who do not seek God so as to find Him.

Speaking the Truth (2 of 2)

Friday, January 27th, 2012

From Ephesians 4, a message on speaking the truth in love as being the principal key to fullness and maturity in the Church. Art maintains that we are called to safeguard the sanctity of speech for the purposes of God.

Speaking the Truth (1 of 2)

Friday, January 27th, 2012

From Ephesians 4, a message on speaking the truth in love as being the principal key to fullness and maturity in the Church. Art maintains that we are called to safeguard the sanctity of speech for the purposes of God.

Knowing Mercy

Tuesday, January 24th, 2012

Art gives an insight into the basis for receiving the mercies of God as part and parcel of our daily walk in God. And because of those mercies, there are implications for a natural outworking of the burdens of the Lord, and most particularly to the Jewish people.

Judgment & Mercy

Thursday, January 19th, 2012

An examination of the historical judgments of God as being key to understanding the mercy of God.

Psalm 74: Crucified Faith

Thursday, January 19th, 2012

Often God is appealed to remember past events. The faith of the psalmist is that the God who was faithful then, even though things look despairing now, will yet come through. True faith is a crucified faith. The line of attack of the enemy of our souls is to devastate the faith by making it a non Cross-centered faith.

The Gospel & Interfaith Dialogue

Tuesday, January 17th, 2012

Challenging the accepted and popular assumptions that there are three great “faiths”, Art insists on the absoluteness of the gospel of Christ as the basis for true faith in the one true God.

Psalm 43: A Cry of Distress

Saturday, January 7th, 2012

Though short, this psalm contains many of the classic elements that are to be found in the whole psalmist hymnody. It is a psalm of lament issuing out of distress, but a kind of psalm that invariably ends with a note of acclamation of God in praise, in recognition, and in celebration.

Psalm 24: Seeking the Lord

Wednesday, January 4th, 2012

In other words, the earth and all that dwell on it belong to the Lord because He is the Creator of both. God owns what He originates; it belongs to Him for His own purposes. Imagine announcing to mankind that their little pieces of territory to which they have given their national name are really the Lord’s, and that the nations were established for His own purposes rather than their own. Those that dwell in the nations are dwelling there for God’s sake. This foundational truth will take a profound boldness to proclaim.

The Spirit of Truth – 진리의 영

Wednesday, December 28th, 2011

당신과 나의 경험에 의하면 교회에 대한 근본적 묘사인 이 구절이 사람들에게 좀처럼 인식되어지지 않고 있다. 세상에 있는 모든 단체들 중에서 교회가 가장 딱딱하고 알아듣기 힘들고 진부적이다. 당신은 진리에 대한 논의가 단순히 피상적인 굴종의 유형이 아니라 진리를 사랑하는 사람의 열심이 요구된다는 것을 인식하고 있는가?

But He Refused

Monday, December 26th, 2011

A glimpse of the workings of God in the life of Joseph.

The Chosen People

Wednesday, December 21st, 2011

Избранный народ —избранный для чего?

Исследование еврейских затруднений
во все более враждебном мире.

Weakness and Foolishness

Wednesday, December 21st, 2011

Слабость и глупость

Богу нравится избирать слабые и глупые вещи, посредством которых Он являет святое и славное. К глупости можно добавить несостоятельность и неспособность, а так же другие понятия, которые оскорбительны в этом мире, но нравятся Богу. Бог хочет впечатать это в наше сознание, так же как и то, что путь Царства всецело противоположен пути мира сего.

Psalm 24

Wednesday, December 21st, 2011

Псалом 24 – кто станет на святом месте Его?

«Господня –земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней»

Интересно узнать, имеет ли церковь правильное понимание того, что говорится в этом стихе о Боге? Это удивительное утверждение и всегда есть возможность, что оно пролетит мимо ушей как некая библейская риторика, приятное для слуха слово, и что его содержание, поэтому, потеряется для нас.

On Adolescence

Wednesday, December 21st, 2011

Об отрочестве

Обобщения, вдохновленные статьей «Отрочество – это дар» от 30 апреля из ежедневного чтения Юджина Петерсона

Apostolic Conversion

Friday, December 16th, 2011

Апостольское Посвящение — больше чем просто спасение

Это третье из четырех выступлений в Церкви Калифорнии, Арт почувствовал после двух встреч, что нечто радикальное должно произойти в восприятии его сообщений, чтобы подготовить аудиторию к центральной и конечной теме его проповеди: “Вечное Предназначение Церкви”.

Det Profetiska Uppdraget

Friday, December 16th, 2011

Vad lyfter du fram i dina tankar och i ditt hjärta när begreppet ”profet” kommer på tal? Vilka bilder och stämningar dyker upp i ditt sinne? Kom ihåg att de falska profeterna bar grova, luggslitna mantlar för att kunna bedra, att den enda anledningen till att de verkligen kunde lyckas med det var att det folk som de bedrog hade en förväntan, en förutbestämd bild av hur en profet skulle se ut och bete sig.

Ett Apostoliskt Manifest

Friday, December 16th, 2011

I denna sena tid är det nödvändigt att församlingen begynner att grundligt fundera över de ting som utgör Himlens rättesnöre, enligt vilket den måste låta sig korrigeras och förändras. Jag är övertygad om att det finns ett apostoliskt särmärke med vilket en sann församling kan urskiljas och efter vilket den formas till att vara ett med sin ursprungsbild, ett formande som tar särskild fart i denna avslutningarnas fas. Ingen människa kan skapa en definitiv och allt omfattande sammanfattning av ordet ’apostolisk’, av dess inre väsen, och ge en uttömmande bild av en församling vilken verkar i detta väsen. Men låt denna text ange riktning, låt den vara ord på vägen, ord som berör vår tanke och som förändrar vårt förhållningssätt och vårt beteende.

JAP-09 Gods Purpose for the Nations

Tuesday, November 29th, 2011

God’s Purpose for the Nations (with Japanese translation)

JAP-08 God Requires the Past

Tuesday, November 29th, 2011

God Requires the Past (with Japanese translation)

« Previous Entries